Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. จดหมายเหตุผู้บังคับบัญชา
 
 

001 - พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.ร.31 รอ.
002 - คณะคอบร้าโกลด์ เดินทางมา ประชุมการวางแผน การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๖
003 - รอง เสธ ร.31 รอ.เข้าร่วมประชุมกับ ส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง
004 - ผบ.ร.31 รอ.ประดับเครื่องหมายยศแก่ พ.อ.พฤธภูมิ บุญพร้อม
005 - รอง ผบ.ร.31 รอ.(2)หารือการเตรียมการฝึก Cobra gold 2016
006 - รอง เสธ ร.31 รอ.ร่วมวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช
007 - เสธ ร.31 รอ. ร่วมวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช
008 - รอง ผบ.ร.31 รอ.(1) ร่วมวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช
009 - ผบ.พล.1 รอ. ร่วมงาน สถาปนา ร.31 พัน.1 รอ.
010 - ผบ.ร.๓๑ รอ. ตรวจเยี่ยมและให้โอวาท การฝึกทหารทรหด
011 - ผบ.ร.31 รอ.มอบนโยบายการฝึก ทหารใหม่ รุ่น 2/58
012 - ร.31 รอ.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำเดือน ต.ค. 58
013 - ผบ.ร.31 รอ.ตรวจเยี่ยม ชป.อ่างทองและพบปะ ผวจ.อ่างทอง
014 - ร.31 รอ. ทำการเดินทางไกลเร่งรีบ ระยะทาง 8 กม. ประจำเดือน ต.ค. 58
015 - ผบ.ร.31 รอ. มอบเกียรติบัตรให้กำลังพล ที่ปลดประจำการและได้สำเร็จแกนนำภาคประชาชน
016 - ผบ.ร.31 รอ. มอบใบประกาศนียบัตร กศน.ให้แก่ทหาร รุ่น 2/56
017 - ร.31 รอ. และมวลชนรอบหน่วยร่วม ถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดดงสวอง จว.ลพบุร
018 - ผบ.ร.31 รอ.เดินทางมาร่วมงานวันสถาปนา ร.31พัน.3 รอ.
019 - ผช.ผบ.ทบ.เดินทางมาเป็นประธาน วันสถาปนา ร.31 รอ.
020 - ผบ.พล.1 รอ. และให้โอวาทกับกำลังพล ร.31 รอ. และนขต.ร.31 รอ.
021 - ผบ.ร.31 รอ. ตรวจเยี่ยมการฝึก ผู้ำนาญการทหารราบ ก่อนออกทำการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย 59
022 - เสธ.ร.31 รอ. เป็นประธานพิธีเปิดการ ปฐมนิเทศทหารใหม่ ผลัดที่ 2/58
023 - รอง เสธ.ร.31 รอ. เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันสำคัญพระบิดาแห่งฝนหลวง
024 - คณะ นร./นศ. มูลนิธิรัฐบุรุษ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เดินทางมาพักและดูงานประวัติทหารกล้าของหน่วย
025 - ร.31 รอ. ทำการฝึกยิงปืนในป่า เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนทำการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย 59 
026 - ชป.ของหน่วยพื้นที่ จว.อ่างทอง ทำการ ตรวจพื้นที่ในเขต รับผิดชอบของหน่วย
027 - ร.31 รอ. ทำการฝึกและทดสอบ หน่วยทหารขนาดเล็ก ก่อนออกทำการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย 59
028 - ผบ.ร.31 รอ. เป็นประธานพิธีเปิด การฝึกทหารใหม่รุ่นปี 2558 ผลัดที่ 2
029 - ภริยา ผบ.ร.31 รอ. ปธ.ชมร่วมแม่บ้าน ร.31 รอ. ตรวจเยี่ยมโครงการ สม.ทบ.ของหน่วย
030 - ผบ.ร.31 รอ.และภริยา เยี่ยมบุตรที่มีความต้องการ พิเศษ และ เยี่ยมกำลังพลที่ทุพพลภาพ พร้อมมอบ เงินช่วยเหลือตาม โครงการแม่บ้านทหารบก
031 - ผบ.ร.31 รอ.และภริยา เป็นประธานพิธีเปิด โครงการลูกฉลาม 31
032 - ร.31 รอ. ทำการฝึกเดินทางไกล ประจำเดือน พ.ย. 58
033 - ภริยา ผบ.ร.31 รอ. ปธ.ชมร่วมแม่บ้าน ร.31 รอ. เข้าชมโขนพระราชทานชุด ศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ
034 - ร.31 รอ. ห้วงวันที่ 17 -25 พ.ย. 58 ดำเนินการฝึกแก้ปัญหา สถานการณ์บนแผนที่จำลอง map - x ก่อนออกทำการฝึก เป็นหน่วยกองร้อย 59
035 - ร.31 รอ. ทำการทดสอบร่างกาย ประจำเดือน พ.ย. 58
036 - ผบ.ร.31 รอ. ร่วมถวายผ้ากฐิน พระราชทาน ณ วัดไชโยวรวิหาร จ.อ่างทอง
037 - ผบ.ร.31 รอ. เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศ
038 - ผบ.ร.31 รอ. เป็นประธาน ประชุมประจำเดือน เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบ 1 เดือน.ของหน่วย
039 - ผบ.ร.31 รอ. นำกำลังพลและครอบครัว ร่วมงานวันลอยกระทง ของหน่วย
040 - ผบ.ร.31 รอ. เป็นประธานการประชุม  ประจำเดือนของกำลังพล นขต.บก.ร.31 รอ.
041 - ผบ.ร.31 รอ. เข้าร่วมกำหน่วยงานของ ราชการในพื้นที่ลพบุรี ซักซ้อม ปั่นเพื่อพ่อ
042 - พธ.ทบ.ได้มาให้หน่วย ทดลองใช้งาน สป.สาย พธ. จำนวน 7 รายการ
043 - เสธ.ร.31 รอ. เป็นผู้ควบคุมการซ้อม กิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ ในพื้นที่ของหน่วย
044 - ผบ.ร.31 รอ. แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาว แก่ประชาชนผู้ยากไร้
045 - ร.31 รอ.และ นขต. ร่วมบริจาคโลหิต ประจำเดือน พ.ย. 58
046 - ผบ.ร.31 รอ. เป็นประธานตรวจ ความพร้อมรบกำลังพล และอาวุธยุทโธปกรณ์และยานพาหนะของ นขต.บก.ร.31 รอ.
047 - ผบ.ร.31 รอ. เป็นประธานตรวจ ความพร้อมรบกำลังพล และอาวุธยุทโธปกรณ์และยานพาหนะของ นขต.ร.31 รอ.
048 - ผบ.ร.31 รอ. เป็นประธานพิธีปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติและปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชมมพรรษา 88 พรรษา
049 - ผบ.ร.31 รอ.และภริยา พร้อมด้วยกำลังพลและ ครอบครัวทั้ง นขต.ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
050 - ผบ.ร.31 รอ. และกำลังพลเข้าร่วมพิธี ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
051 - เสธ.ร.31 รอ. เป็นประธานพิธีแสดงตน เป็นพุทธมามกะสำหรับ ทหารใหม่ 2/58
052 - ผบ.ร.31 รอ. เข้าร่วมสวนสนาม ทหารรักษาพระองค์
053 - ผบ.ร.31 รอ. เป็นประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวาย พระพร
054 - รอง ผบ.ร.31 รอ.(1) เป็นผู้แทนหน่วยเดินทาง ไปร่วมพิธีกระทำสัตย์ ปฏิญาณตน และสวนสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร
055 - เสธ.ร.31 รอ.  เป็นประธานพิธีรดน้ำศพ นายบรรจง เกตุทอง บิดา จ.ส.อ.ณรงค์ เกตุทอง
056 - ฝอ.3 ร.31 รอ. เป็นผู้ควบคุมการสอบฯ ของกำลังพลที่ออกฝึก เป็นหน่วยกองร้อย 59
057 - ประชารัฐ คือ คำมั่นสัญญาของรัฐที่มี ต่อประชาชนในการร่วมมือ ของทุกภาคส่วน
058 - ผบ.ร.31 รอ. เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายบรรจง เกตุทอง บิดา จ.ส.อ.ณรงค์ เกตุทอง
059 - สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทาน "การ์ดขอบคุณพระราชทาน"แก่ประชาชนทุกคน
060 - คุณ พนิต เจี๊ยะรักษา ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับทีมปัญจกีฬาทหาร ทภ.1
061 - ผบ.ร.31 รอ. ร่วมงานวันทหารปืนใหญ่ ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ โดยมี ผบ.ทบ. เป็นประธาน
062 - ผบ.ร.31 รอ. เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี 2559 ณ ทก.ควบคุมการฝึกและตรวจสอบ
063 - ผบ.ร.31 รอ. เป็นประธาน งานประชุมเพลิงศพ บุตรของ ร.อ.ชูชาติ เมยทะแค กำลังพล ร.31 พัน.1 รอ. ณ วัดหัวช้าง 
064 - ผบ.ร.31 รอ. ให้การต้อนรับ ผบ.พล.1 รอ. ในการตรวจเยี่ยมการฝึก และตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี 59 ณ สนามฝึกยิงปืนใหญ่ ศป.จว.ลพบุรี
065 - คำขวัญวันเด็กปี 2559 ของนายกรัฐมนตรี "เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต"
066 - ผบ.ร.31 รอ. ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ อ.วิเศษชัยชาญ มอบบ้าน และพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
067 - ผบ.ร.31 รอ. และ ผบ.ชป.พท. นขต.ร.31 รอ. ร่วมอวยพร ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่
068 - คณะกรรมการสถานีตรวจสอบเข้าตีกลางคืน ทำการประชุมชี้แจงทบทวนหลังการปฏิบัติ ซึ่งเป็นการสรุปผลการฝึกทันที ที่หน่วยปฏิบัติจบการฝึก
069 - ภาพการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี 2559 ห้วงการฝึก 15 - 28 ธ.ค.58
070 - ผบ.ร.31 รอ. ประชุมประจำเดือน ธ.ค.58 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือน และสั่งการตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา
071 - ผบ.ร.31 รอ. มอบของขวัญปีใหม่ให้กับกำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหาร ของ นขต.ร.31 รอ. และ นขต.บก.ร.31 รอ.
072 - ผบ.ร.31 รอ. กระทำพิธีมอบหมวกทรงอ่อนสีเลือดหมูให้กับทหารใหม่ รุ่นปี 2558 ผลัดที่ 2 ที่ได้ผ่านการฝึกทหารใหม่เรียบร้อย
073 - รอง เสธ.ร.๓๑ รอ. นำกำลังพลฝึกเดินทางไกลในลักษณะการเดินเร่งรีบ หลังจากนั้นเป็นการฝึกทบทวนการลงพื้น ๒ ฟุต, ๔ ฟุต
074 - เสธ. ร.31 รอ. เป็นประธานในพิธีพร้อมญาติทหารใหม่รุ่นปี 2558 ผลัดที่ 2 ณ สนามหน้าศาลาดิษยบุตร ร.31 พัน.2 รอ.
075 - หน่วยจัดอาหารพิเศษ มื้อกลางวัน ในวันที่ 31 ธ.ค.58 ให้กับพลทหารที่อยู่หน่วยในห้วงวันหยุดปีใหญ่ ประกอบด้วย ไก่ย่าง,ข้าวเหนียว ส้มตำ , ต้มแซบ และเครื่องดื่มน้ำอัดลม
076 - หน่วยได้จัดกำลังพลเตรียมพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในหน่วย และภายนอกหน่วย ในห้วงวันหยุดส่งท้ายปีเก่า
077 - ผบ.ร.31 รอ. และ รอง เสธ.ร.31 รอ. เดินทางไป มอบเครื่องดื่มและอาหารสำเร็จรูป พร้อมให้แนวทางการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน ในพื้นที่ จว.อ่างทอง 
078 - ผบ.ร.31 รอ. นำกำลังพลนายทหาร นายสิบ ร่วมกันทำบุญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พร้อมทั้งมอบคำอวยพร ให้แก่กำลังพลทุกนาย
079 -
080 -
081 -
082 -
083 -

 

กรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์
120 หมู่ 5 ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง จว.ลพบุรี 15000
โทร 036 - 771007, โทร.35463 ติดต่อเว็บมาสเตอร์: phatchaya29@gmail.com